Başarı Bursları

Üniversiteye daha nitelikli öğrenci kazandırmak ve başayı öllendirmek üzere verilen başarı bursları; tercih bursu, üstün başarı bursu, yatay gişlerde burs devamlılığı, yüksek lisans bursu ve dok- tora/sanatta yeterlilik burslandan olur.

 

Tercih bursu

ÖSYM yerleştirme puanı ile İstanbul Arel Üniversitesini ilk 10 sırada tercih eden öğrencilere

% 10 oranında tercih bursu verilir.

 

Üniversiteye giriş başarı bursu

 (1) Yükseköğretim Kurumları Sınavından (YKS) alınan sonuca göre İstanbul Arel Üniversite-

sine ilk 25.000de yerleşenlere, yerleşme dilimine göre aşağıdaki tabloda verilen miktarlarda burs verilir:

 

Başarı Aralığı

İlk 1000

İlk 5.000

İlk 10.000

İlk 20.000

İlk 25.000

Ödenecek burs miktarı

2.000 TL,

1.500 TL

1.000 TL

750 TL

500 TL

 

 

(2) Burslar, her eğitim öğretim yılında 8 ay olmak üzere normal öğrenim resi boyunca devam eder.

(3) Verilen bu bursların devamı için, bu yönergenin 32. nci maddesinde yer alan esaslara ek olarak, öğren-

cinin eğitim öğretim yılı sonlarında, GNOsunun en az 3,00 olması şartı aranır.


Uluslarara bakalorya bursu

Üniversitenin ücretli veya kısmi burslu programlana yerleştirilmiş öğrencilerden Uluslara- rası Bakalorya (IB) diploması bulunan ve toplam not ortalaması 32 veya üzerinde olan ücretli ve kısmi burslu öğrencilere, ödemeleri gereken öğretim ücretinden % 20 oranında indirim yapılır.

 

Üstün başa bursu

(1) Herhangi bir disiplin cezası almamış, alt sınıftan dersi olmayan, ilk iki yayılının sonunda en az 30 AKTSyi, bunu izleyen yıllarda ise o akademik yıla ait toplam AKTSnin % 75'ini almış ve başar- mış olması kaydıyla, ücretli ve kısmi burslu öğrenciler arasında genel not ortalamana göre sınıfın ilk

%10luk başarı grubuna yer alan ücretli ve kısmi burslu öğrenciler, üstün başarı bursu adayıdırlar. (2) Üstün başarı bursu alabilmek için bu ölçütlerin dışında aşağıdaki başarı ölçütleri aranır.

1.  Genel not ortalaması (GNOsu) 3,5 ve üzerinde olmak,

2. Ders başarı derecesi bakımından, nıf mevcuduna bağlı olarak:

 

a) Mevcudu 90 ve üzerindeki sınıflarda ücretli ve kısmi burslular arasında en başarılı ilk 3 öğrencisi arasında,

b) Mevcudu 50-89 arasındaki sınıflarda ücretli ve kısmi burslular arasında en başarılı ilk 2 öğrencisi arasında,

c) Mevcudu 50nin alndaki sınıflarda, ücretli ve kısmi burslular arasında sınıfın en başarılı öğrencisi olmak.

3. Değerlendirmenin yapıldığı eğitim öğretim döneminde derslere %80 ve üzerinde devam etmiş olmak.

 

(3) Üstün başarı bursu hak eden ücretli ve kısmi burslu öğrencilere, ödemekle kümlü olduğu ücretler üzerinden aşağıdaki oranlarda indirim yapılır:

 

GNO aralığı

3,50 - 3,59

3,60 - 3,69

3,70 - 3,79

3,80 - 3,89

3,90 - 4,00

İndirim oranı

% 10

% 20

% 30

% 40

% 50

(4) Üstün başarı bursu, bursun hak edildiği akademik yılı izleyen eğitim öğretim yılında verilir.

 

 

Yatay geçişlerde burs devamlılığı

 (1) Merkezi yerleştirme ile tam veya kısmi burslu programlara yerleşen ve GNO' su en az 2,50 olan öğrencilerden İstanbul Arel Üniversitesi içerisinde gerçekleştirecekleri bölümler / programlar arası yatay giş yapanlan bursu kesilmez.

(2) İstanbul Arel Üniversitesine diğer üniversitelerden yapılan yatay gişlerde öğrencilerin geldikleri kurum, giriş puanı ve genel not ortalamalana göre, Burs Komisyonunun önerisi, Rektörlüğün ve Mütevelli Heyetinin onayı ile en az %10 en çok %50 arasında dişen oranlarda burs verilir.


Bilgi Formu

Kariyer danışmanlarımıza yazarak, en doğru adımı atmanız konusunda destek alabilirsiniz.

Looks good!
Error!
Looks good!
Error!
Looks good!
Error!
Looks good!
Error!
Looks good!
Error!