Başarıyı Destekleyen Burs ve İndirim Seçenekleri


İstanbul Arel Üniversitesi nitelikli eğitim kadrosu ile araştırmacı, yenilikçi, yaratıcı, özgürlükçü, özgün ve özgüveni yüksek bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu hedefi paylaşan tüm üniversite adayı gençleri, huzurlu bir eğitim ortamında geleceğe güvenle hazırlanmak üzere geniş burs ve indirim seçenekleriyle onlara eğitim-öğretim hayatlarında olanaklar sağlamayı sürdürüyor.

ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme aşamasında öğrencilerine yüzde 100, yüzde 50 ve yüzde 25 oranlarında burs veren İstanbul Arel Üniversitesinin genel kontenjanının yaklaşık yüzde 90’nını burslu kontenjanlar oluşturuyor. 

İstanbul Arel Üniversitesinin sağladığı imkanlar ÖSYM giriş burslarıyla sınırlı kalmıyor; Mütevelli Heyet Bursu, Tercih Bursu, Onur Bursu, Akademik Başarı Bursu, Spor ve Sanat Bursları, Yöre İndirimi, Şehit-Gazi Bursu, Kardeş İndirimi ve Çalışma Bursu gibi pek çok burs imkanları bulunuyor. Ücretsiz Çift Anadal ve Yandal programları da öğrencilere sağlanan avantajlar arasında yer alıyor.

BURSLARIMIZ

I. ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ BURSLARI

Üniversiteye giriş bursları, ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme sınavı sonucuna göre YKS kılavuzunda yer alan burslu diploma programlarına yerleştirilen öğrencilere verilen tam ve kısmi burslardır. Bunlardan tam burs: öğrenim ücretinin tamamını, kısmi burslardan, % 50 burs öğrenim ücretinin yarısını, % 25 burs öğrenim ücretinin dörtte birini kapsar.

(2)Üniversitede verilen tam ve kısmi burslar karşılıksız olup, öğrencinin kayıtlı olduğu lisans/önlisans programının normal öğrenim süresini kapsar.

II. DESTEK BURSLARI

Kurum bursu

ArelÜniversitesine kayıtlı öğrencilerden:

a)   Arel Eğitim Kurumları çalışanları, eş ve çocuklarına, b)   Arel liselerinden mezunlara,

c)   Arel Üniversitesi Meslek Yüksekokulundan lisans kademesine dikey geçiş yapanlara % 50 oranlarında kurum destek bursu verilir.

Yöre okulları bursu

 İstanbul Arel Üniversitesi çevresinde yer alan ilçelerdeki liseleri bitiren öğrencilerden Üniver- siteyi tercih ederek yerleşenlerden;

a)   Büyükçekmece liseleri mezunlarına %45,

b)   Küçükçekmece, Çatalca, Avcılar, Beylikdüzü, Silivri, Esenyurt, Bakırköy, Bahçelievler, Bağcılar ve Güngören ilçelerinde bulunan liselerin mezunlarına %25 oranlarında indirim uygulanır.

Çiftanadal bursu

Üniversitenin tamburslu programlarına yerleşen ve GNO' su 3,50 ve üzerinde olanlardan çift anadal programları için ayrı bir ücret alınmaz.

Sanata destek bursu

 (1) Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı ile Moda ve tekstil Tasarımı bölümlerinin yetenek sınavlarına giren ve sınavda başarılı olup kesin kaydını yaptıran öğrencilere, bu yönergenin 32.nci maddesindeki şartlar çerçevesinde normal öğrenim süresi boyunca %50 oranında burs verilir. Ayrıca bu bölümlerdeki doluluk oranına göre Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen sayıda öğrenciye tam burs verilir.

(2)Güzel sanat dallarında uluslararası yarışmalarda birincilik alan öğrencilere, Mütevelli Heyetince belirlenen oran ve sürede sanata destek bursu verilir.

Spora destek bursu

 (1)Üniversite yönetimince kabul edilecek spor branşlarından milli olmuş sporculara, Mütevelli Heyetince belirlenen oran ve sürede spor bursu verilir.

Ülkemizi ve Üniversitemizi spor alanında uluslararası ve ulusal yarışmalarda başarıyla temsil etmiş, kendisi veya yer aldığı takım derece almış Üniversitemiz öğrencilerine, ücret indirimine ek olarak, Mütevelli Heyetince belirlenen miktarda ve sürede spor bursu verilir.

Şehit eş ve çocukları bursu

ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme sınav sonucuna göre Üniversitenin lisans ve önlisans programlarına yerleşen ve kayıt yaptıran şehit eşi ve çocuklarına, ilgili belgelerin Türk Silahlı Kuvvetleri veya Emniyet Genel Müdürlüğünden alınmış olması kaydıyla %50 oranında burs verilir.

Kardeş indirimi

Üniversitenin lisans ve önlisans programlarında öğrenim görmekte olan her bir kardeşe % 25 oranında indirim uygulanır.

III. BAŞARI BURSLARI

Üniversiteye daha nitelikli öğrenci kazandırmak ve başarıyı ödüllendirmek üzere verilen başarı bursları; tercih bursu, üstün başarı bursu, yatay geçişlerde burs devamlılığı, yüksek lisans bursu ve dok- tora/sanatta yeterlilik burslarından oluşur.

Tercih bursu

ÖSYM yerleştirme puanı ile İstanbul Arel Üniversitesini ilk 10 sırada tercih eden öğrencilere % 10 oranında tercih bursu verilir.

Üniversiteye giriş başarı bursu

 (1) Yükseköğretim Kurumları Sınavından (YKS) alınan sonuca göre İstanbul Arel Üniversitesine ilk 25.000’de yerleşenlere, yerleşme dilimine göre aşağıdaki tabloda verilen miktarlarda burs verilir:

 

Başarı Aralığı

İlk 1000

İlk 5.000

İlk 10.000

İlk 20.000

İlk 25.000

Ödenecek burs miktarı

2.000 TL,

1.500 TL

1.000 TL

750 TL

500 TL

(2)Burslar, her eğitim öğretim yılında 8 ay olmak üzere normal öğrenim süresi boyunca devam eder.

(3)Verilen bu bursların devamı için, bu yönergenin 32. nci maddesinde yer alan esaslara ek olarak, öğrencinin eğitim öğretim yılı sonlarında, GNO’sunun en az 3,00 olması şartı aranır.

Uluslararası bakalorya bursu

Üniversite’nin ücretli veya kısmi burslu programlarına yerleştirilmiş öğrencilerden Uluslararası Bakalorya (IB) diploması bulunan ve toplam not ortalaması 32 veya üzerinde olan ücretli ve kısmi burslu öğrencilere, ödemeleri gereken öğretim ücretinden % 20 oranında indirim yapılır.

Üstün başarı bursu

(1) Herhangi bir disiplin cezası almamış, alt sınıftan dersi olmayan, ilk iki yarıyılının sonunda en az 30 AKTS’yi, bunu izleyen yıllarda ise o akademik yıla ait toplam AKTS’nin % 75'ini almış ve başarmış olması kaydıyla

, ücretli ve kısmi burslu öğrenciler arasında genel not ortalamasına göre sınıfın ilk %10’luk başarı grubuna yer alan ücretli ve kısmi burslu öğrenciler, üstün başarı bursu adayıdırlar. (2) Üstün başarı bursu alabilmek için bu ölçütlerin dışında aşağıdaki başarı ölçütleri aranır.

1.  Genel not ortalaması (GNO’su) 3,5 ve üzerinde olmak,

2. Ders başarı derecesi bakımından, sınıf mevcuduna bağlı olarak:

a) Mevcudu 90 ve üzerindeki sınıflarda ücretli ve kısmi burslular arasında en başarılı ilk 3 öğrencisi arasında,

b) Mevcudu 50-89 arasındaki sınıflarda ücretli ve kısmi burslular arasında en başarılı ilk 2 öğrencisi arasında,

c) Mevcudu 50’nin altındaki sınıflarda, ücretli ve kısmi burslular arasında sınıfın en başarılı öğrencisi olmak.

3. Değerlendirmenin yapıldığı eğitim öğretim döneminde derslere %80 ve üzerinde devam etmiş olmak.

(3)Üstün başarı bursu hak eden ücretli ve kısmi burslu öğrencilere, ödemekle yükümlü olduğu ücretler üzerinden aşağıdaki oranlarda indirim yapılır:

 

GNOaralığı

3,50 - 3,59

3,60 - 3,69

3,70 - 3,79

3,80 - 3,89

3,90 - 4,00

İndirim oranı

% 10

% 20

% 30

% 40

% 50

(4) Üstün başarı bursu, bursun hak edildiği akademik yılı izleyen eğitim öğretim yılında verilir.

Yatay geçişlerde burs devamlılığı

 (1) Merkezi yerleştirme ile tam veya kısmi burslu programlara yerleşen ve GNO' su en az 2,50 olan öğrencilerden İstanbul Arel Üniversitesi içerisinde gerçekleştirecekleri bölümler / programlar arası yatay geçiş yapanların bursu kesilmez.

(2)İstanbul Arel Üniversitesine diğer üniversitelerden yapılan yatay geçişlerde öğrencilerin geldikleri kurum, giriş puanı ve genel not ortalamalarına göre, Burs Komisyonunun önerisi, Rektörlüğün ve Mütevelli Heyetinin onayı ile en az %10 en çok %50 arasında değişen oranlarda burs verilir.


Bilgi Formu

Kariyer danışmanlarımıza yazarak, en doğru adımı atmanız konusunda destek alabilirsiniz.

Looks good!
Error!
Looks good!
Error!
Looks good!
Error!
Looks good!
Error!
Looks good!
Error!